יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
ספרלינג, יעקב ה. שי תודה: אשר הובלתי לכבוד ידידי [...] הרופא [...] החכם החוקר הנעלה משורר נשגב ומליץ רם ונשא בלשון אשכנז נודע לתפארת בספריו היקרים, 1860
זילברמן, אליעזר ליפמן חדשות – אוסטריה 1860
סטרליסקר, מרדכי שירה לכהן: [...] לכבוד יום [...] מלאת שבעים שנה [...] מוה'ר שלמה יהודה ליב כהן ראפופורט [...] ביום י"ט בסיון [...] 1860
קרסיק, נחום פרץ שיר תפארת להדר אבי המדעים, [...] הרב [...] שלמה יהודה ליב כהן רפאפורט נ"י, ביום מלאת לו שבעים שנה [...] 1860
רפפורט, דוד שיר למנצח אשר הובילה שי עדת לבוב אל חג יום הולדת ליום מלאת שבעים שנה לאבי החוקרים [...], הרב [...] שלמה יהודה ליב כהן רפאפורט נ"י, 1860
שפיץ, יום-טוב שיר המעלות לשלמה, לפי מלאת לו שבעים שנה, י"ט לחדש השלישי [...] הרב [...] שלמה יהודה ראפאפארט נ"י [...] 1860
Bodek, Arnold Die Drei Salomonen, Festgedicht zur siebzigjahrigen Geburtsfeier des hochwudigen Herrn Salomo L. Rapoport, Oberrabbiner zu Prag, 1 1860
שדה צופים 1860
דוקס, יהודה לייב מזמור לתודה: לכבוד החכם [...] שמחה פינסקער נ"י כעת בעיר וויען, אשר כבדני בספרו ליקוטי קדמוניות [...] חנוכה שנת תרכ"א לפ"ק 1861
קליין, שלמה זאב האמת והשלום אהבו, אגרת אל כבוד הרב הגדול החוקר המפואר מוה"רר שלמה יהודה ליב הכהן רפאפורט נר"ו בק"ק פראג יע"א 1861