יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
פרידברג, חיים דב הדפוס העברי בקראקא, התפתחותו והשתלשלותו משנת ר"ץ עד ימינו אלה 1900
פרידברג, חיים דוב תולדות הדפוס העברי בפולניא, מראשית התפתחותו בשנת רצ"ד, השתלמותו, דברי ימיו והשתלשלותו עד היום, מעובד על פי המקורות (עם תמונות), עם 1932
פרידברג, חיים דוב תולדות הדפוס העברי בפולניה, מראשית הוסדו בשנת רצ"ד והתפתחותו עד זמננו, דברי ימי מיסדיו ובוניו, קורות עוזריהם והמדפיסים הבאים אחריה 1950
פרידברג, חיים דובריש [דב] לוחות זכרון: כולל העתקות אבני מצבות בשדה הקברות בעיר קראקא הנוסד בשנת שי"א, עם תולדות והערות חדשות ונצורות, בלוית מחלקה 'פליטת סופ 1897
פרידברג, פסל מאוריצי גוטליב 1956
פרידברג, פסל רפאל מוהר (בית שאגאל) (במדור: 'תערוכות') 1963
פרידברג, פסל משה מוקדי (ביתן הלנה רובינשטיין, מוזיאון ת"א) 1962
פרידהבר, צבי נשים כיוצרות דפוסי מחול בחגים של ההתישבות העובדת (לציון ארבעים שנה לכנס המחולות הראשון בקיבוץ דליה בשנת 1944) 1986
פרידלנדר יהודה מבוא', ו'בין וידוי לבידוי - על חזיוני הסאטירה של יצחק ארטר' 1996
פרידלנדר, אברהם ציון פאר: למזכרת יוסף פריהאויף נולד תקנ"ו בדוקלא, ומת בלעמעש תר"א, והוא בן חמש וארבעים שנה 1845