יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
פרוש, איריס נשים קוראות: יתרונה של שוליות בחברה היהודית במזרח אירופה במאה התשע-עשרה (ספרית אופקים) 2001
פרוש, איריס החוטאים בכתיבה: על משמעותה התרבותית של הכתיבה בחברה היהודית במזרח-אירופה במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה 2011
פרוש, איריס ספרות לאומית וגבולות הפלורליזם ב'מסת מבוא' לדב סדן 2007
פרוש, שלום חיים אור יקרות, ספר אהרן קדוש ה': מאמרי הוד במשנת חייו של [...] רבינו אהרן מבעלזא [...], כ"א מנ"א תשס"ז, יובל שנים להסתלקותו 2007
פרח, א. המשמר הישן (לזכר ד"ר ב. שטרויכר) 1941
פרי, מנחם "מזמור לבני הדרור": 'בית חפץ' והאופיומים של הקיום 1993
פריאל, יוסף מת דוד הורביץ 1979
פריבך-חפץ, דנה בהילת הסירוב: על גבול כהימנעות בשירת אברהם בן-יצחק 2019
פריד-ויינינגר צו דב סדן עד מאה ועשרים: צו זיין אכציקסטן געבוירנטאג 1986
פרידברג חיים דובריש [דב] לוחות זכרון: ספר כולל תולדות רבני העיר קראקא, קורות חכמיה, פרנסיה וטובי העדה, מאמצע המאה השלישית לאלף הנכחי עד ימינו אלה, בצרוף הע 1904