לוחות זכרון: ספר כולל תולדות רבני העיר קראקא, קורות חכמיה, פרנסיה וטובי העדה, מאמצע המאה השלישית לאלף הנכחי עד ימינו אלה, בצרוף הע

מחבר: 
פרידברג חיים דובריש [דב]
כותרת הפרסום: 
לוחות זכרון: ספר כולל תולדות רבני העיר קראקא, קורות חכמיה, פרנסיה וטובי העדה, מאמצע המאה השלישית לאלף הנכחי עד ימינו אלה, בצרוף העתקות ציוני קברותיהם, עם הערות הנוגעות לקורות היהודים במדינות פולניא ואשכנז
מקום פרסום: 
פרנקפורט ע"נ מיין
תאריך: 
1904
שפה: 
הערות: 

מהדורה שנייה, משופרת, למהדורות דרוהוביץ', 1897.
ביקורת: וטשטיין פייבל הירש, 'בקרת: שברי לוחות', האשכול, 5 (1905), 249—255.
הדפסות נוספות: ישראל תשכ"ט; ברוקלין תשנ"ד.

Community: