יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
פרגר, משה שרה שנירר – אם בישראל: סיפור מחיי מיסדת תנועת בית יעקב, ת"ש (?) 1940
פרובסט מנדל חומר מספרי (סטטיסטי) לתולדות התפתחותה של העתונות הישראלית לארצותיה, לשנותיה וזמניה החל מיום הוסדה (1667) עד סוף 1920 1925
פרובסט, מנדל העתונות העברית בהתפתחותה הכרונולוגית 1923
פרוז'נסק, ס., רקי חיים בהלכות חיים – ד"ר יוסף שכטר: עיונים במחשבת זמננו, הוצאת 'יחדיו', איחוד מוציאים לאור, תשל"ז 1978
פרוז'נסקי, ס. אסופת ביקורת ומסה: משה אונגרפלד: במעגלי יצירה, הוגים, משוררים, מספרים ומסאים (מבחר מסות), כרכים א' וב', הוצאת 'עם הספר', תל-אביב, 1976
פרוז'נסקי, ס. פרקי זכרונות והערכות – משה אונגרפלד: חסד נעורים, מסות והערכות ממחוז הילדות והבגרות, הוצאת 'עם הספר', תשל"ו 1976
פרוז'נסקי, ס. מלים והחבוי מאחריהן: רבקה גורפיין: אל מלים ומערב להן, שירים, משוררים, ספרים, הוצתא מסדה, 1975 1976
פרוינד, לוי וצבי קרל (ע') ספר זכרון: מוקדש לזכר המנוח דר. משה פירמן ז"ל, מורה הפדגוגיון העברי, אשר על יד אגודת בית-ספר עממי ובינוני בלבוב, ע"י חבר מורי הפדג 1926
פרוסט שמעון אהבה שנכזבה' – על פולין ויהודיה 1986
פרוקופ-ינייץ, איוגניה Artur Sandauer, On the Situation of the Polish Writer of Jewish Descent in the Twentieth Century 2007