שרה שנירר – אם בישראל: סיפור מחיי מיסדת תנועת בית יעקב, ת"ש (?)

מחבר: 
פרגר, משה
כותרת: 
שרה שנירר – אם בישראל: סיפור מחיי מיסדת תנועת בית יעקב, ת"ש (?)
מוציא לאור: 
מרכז בית יעקב באר"י
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1940
שפה: 
הערות: 

ושוב:
שרה שנירר – אם בישראל': סיפור חייה וקורותיה של מייסדת בית יעקב, מרכז בית יעקב באר"י, ירושלים 1978.
שרה שנירר אם בישראל: סיפור פלאים מחיי מיסדת תנועת בית יעקב, הסתדרות בנות אגודת ישראל בארץ ישראל – ההנהלה הארצית, ירושלים תשל"ח (והדפסות נוספות).
שרה שנירר מחוללת מהפיכה בשדה החינוך החרדי: סיפור חייה, מכון מרדכי לקידום אמצעי הוראה ביהדות, בני-ברק תשנ"-?.