מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
ר. מרק שרלג – לגבורות' 1958
ר. ב. [ר' בנימין], יהושע רדלר-פלדמן גליציה (חזון ויש) 1907
ר. ג. תערוכת משה מוקדי 1954
ר. פסח [פסח רודניק] ברור מושגים אקטואליים 1981
ראדט, ז'., ' הכלכלה הארצישראלית בהתפתחותה 1944
ראובני, אהרן סנסנה 1939
ראובני, אהרן ספרות והוי 1941
ראובני, אריאלה חגיגה ומוות בתערוכת מריאן 1979
ראובני, יותם (מראיין) פנחס שדה 2002
ראט, משה היהדות החרדית בקולומיה 1957