מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] אלף שרטוטים ושרטוט (מעין רשימות ביומן) 1946
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] מזבורוב ועד כנרת: סיפורי זכרונות 1950
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] ד"ר שלמה רובין נ"ע 1910
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] אלף שרטוטים ושרטוט (מעין רשימות ביומן) 1946
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] שלום שטרייט ז"ל 1954
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] ציונות מכסימליסטית (ברורי שיטה) 1931
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] משהו על הרצל ואחד העם ואברהם שרון (קצת פולמוס עם חבר וידיד) 1941
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] אידיאולוגיה ציונית בשעה זו 1942
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן], [הקדמה], כורך, אשר [הקדמה] 1950
ר' בנימין [רדלר-פלדמן יהושע] אגרת אל ד. קמחי 1938