מחבר כותרמיין בסדר יורד שנה
שר של אגדה 1966
שגיב (גומלסקי) ש. שרביט הנצח (עם קריאת 'בחרט אנוש' למאיר מוהר, הוצאת 'דביר') 1959
אלפסי יצחק שרביט, אליעזר [אלעזר] 2000
הרמן, שמואל שרגא פייבל קלעי 1966
כהן, אדיר שרגא קדרי 1964
בלאט, אברהם שרגא קדרי 1984
שרגא קדרי (טפר) 1950
מ. כ. שרה טהון 1920
הכהן, מרדכי בן הלל שרה טהון 1938
שרה לאה טהון 1947