מחבר כותרמיין בסדר יורד שנה
גוברין, נורית שעשועיו הרציניים של דב סדן 1984
שפאצער לעאן 1981
גוטסמן, ביילה שפונד שמעון 1981
גולדברג, ראובן שפיגלבלאט אלכסנדר 1981
כהן, ברל שפיגלבלאט אלכסנדר 1986
מלאכי אליעזר רפאל שפינוזאי לא-ידוע 1932
כהן, ברל שפירא יצחק 1986
גולדשלג, יצחק שפירא, אברהם יעקב 1983
שפירא, חיים מאיר יחיאל 1983
שפירא, מאיר 1980