מחבר כותר שנהמיין בסדר עולה
אשל [אברהם שלונסקי] נפתלי הירץ אימבר (לתמונתו) 1926
רייזן, זלמן באדער יצחק-משה הכהן 1926
רייזן, זלמן בוקסבוים נתן 1926
רייזן, זלמן בינענשטאק מאקס פראפ. ד"ר 1926
רייזן, זלמן ביקל שלמה ד"ר 1926
רייזן, זלמן ביקל שלמה ד"ר 1926
רייזן, זלמן בירמאן ישראל-זלמן 1926
רייזן, זלמן בלאך אפרים-פישל 1926
רייזן, זלמן באלאבאן מאיר-שמואל 1926
אונגר, מנשה מחיי מרדכי דוד ברנדשטטר 1926