מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
ר' ב. [ר' בנימין, יהושע רדלר-פלדמן] הדיפלומאט: ד"ר ב. הויזנר, ז"ל, ליום השבעה 1938
ר' ב. [ר' בנימין, יהושע רדלר-פלדמן] ד"ר דוב [ברנרד] הויזנר, ז"ל 1939
ר' ב. [ר' בנימין, יהושע רדלר-פלדמן] ד"ר דוב הויזנר, ז"ל (שרטוטי זכרונות, שלוש שנים לפטירתו בט' באב, תרצ"ח בתל-אביב) 1941
ר' ב. [ר' בנימין, יהושע רדלר-פלדמן] ד"ר יעקב יוחנן טהון: עם הסתלקותו 1950
ר' ב. [ר' בנימין, רדלר-פלדמן, יהושע] באפיקי סיני 1942
ר' בנימין שעות וימים (שרטוטים) 1937
ר' בנימין על שמעון ברנפלד ז"ל 1940
ר' בנימין משהו 1940
ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן) ושביה בצדקה (כ"ט אלול תש"ד) 1960
ר' בנימין (יהושע רדלר-פלדמן) יוסף שמואל בלוך 1923