מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
אלטשולר, מור הסוד המשיחי של החסידות 2002
גריס, זאב פרק י: ביבליוגרף וספרן כסוכן תרבות: – תרומתו של אברהם יערי לחקר הדפוס היהודי במזרח אירופה 2002
חלמיש, אביבה מנהיג מחפש ציבור: דרכו של מאיר יערי להנהגת השומר-הצעיר, 1918—1927 2002
גוברין, נורית חשבון הדורות וחשבון הדור: מדיניות התרבות של ישראל כהן 2002
פודה, א. קורצער יזכור-לעקסיקאן פון יידישע שרייבער און פובליציסטן אין ראטנפארבאנד 2002
כהנא, בנימין זאב ספריו של הרב קלמן כהנא זצ"ל 2002
גרליץ, מרדכי כהן גדול משרת: צמיחתו [...] ותולדותיו, הליכותיו [...] של [...] רבי צבי הירש הכהן, מרימנוב 2002
צבי הירש מרימנוב בארת המים השלם: אוסף מאמרים על התורה ומועדים ליקוטים יקרים, שיחות קודש, מנהגים ואגרות קודש, דברים היוצאים מפי [...] הרב [...] צבי 2002
לאו, בני (ע') עם לבדד – מולדת ופזורה: אסופת מאמרים מוגשת לנפתלי לאו-לביא בהגיעו לגבורות 2002
פודה, א. קורצער יזכור-לעקסיקאן פון יידישע שרייבער און פובליציסטן אין ראטנפארבאנד 2002