מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] אימבר 1923
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] ברקאי (לצאת שירי אימבר על ידי ועד היובל) 1929
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] נימים, ד-ה 1939
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] מזג טוב (שבט תש"ט) 1960
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] שמעון ברנפלד (למלאות לו שבעים שנה) 1930
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] משורר בלתי נודע 1936
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] עתונאי נסתר 1960
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] יהושע טהון נ"ע 1937
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] אלף שרטוטים ושרטוט (מעין רשימות ביומן) 1946
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן] שעות עם י. ל. לנדא (ליובל השבעים) 1936