מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
רוזוב, ישראל אלכסנדר מרמורק (19.2.1865 – 9.7.1923) 1942
רוזלר, מ. וב. שימרון מחקרים בתרבות הקלאסית: ספר זכרון לפרופ' בנציון כ"ץ 1970
רוזמרין א. ד"ר שמעון ברנפלד (לשנת הולדתו השבעים וחמש) 1935
רוזן, אברהם אריה שאגת אריה: הספידא [...] על פטירת [...] צי"ע [...] אדמו"ר מו"ה דוד משה מטשארקוב [...] 1904
רוזן, בר י. רחל ה. קארן 'דארף', פארלאג ב. קלעצקין, ווארשע, 1928, 80 זייטן 1928
רוזן, חיים דרכו של מתרגם – אייסכילוס: הפרסים, טראגדיה, תירגם מיוונית והוסיף מבוא וביאורים בנציון בנשלום. מוסד ביאליק, ירושלים תשי"ג. 117 עמוד 1953
רוזן, צבי (ע') אבוקת-אור לשעה ולדורות: לדמותו [...] רבי מאיר שפירא מלובלין לרגל חגיגת סיום לימוד המחזור התשעי בתלמוד בבלי, ב אייר תש"ן, תש"ן 1990
רוזנבוים, בצלאל דוברומיל (במסגרת 'התחרותנו הספרותית: 'עיר מולדתי ומושבי בעבר ובהווה') 1937
רוזנבוים, רפאל חידושי תורה הלכה ואגדה על עניני חנוכה מאת ... רבי יוסף ענגל ... 2002
רוזנבוים, רפאל חידושי תורת הלכה ואגדה על עניני סוכות מאת רבינו יוסף ענגל 2003