מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
Frajlich, Anna (ed.) Between Lvov, New York and Ulysses’ Ithaca: Józef Wittlin—Poet, Essayist, Novelist (Archives of Polish Emigration Series) 2001
הוס אברהם בעקבות הספירה לאחור של מנפרד וינקלר: ספירה לאחור, מנפרד וינקלר, הוצאת כרמל, ירושלים, 2001 2001
מלצר, עמנואל סבי בנימין לנדא, איש קרקוב' מאת מאיר וינר – מבוא והערות 2001
דה-פריס, דוד אבא חושי בחיפה ודימויי שלטונה של תנועת העבודה במגזר העירוני במפנה שנות העשרים 2001
חריף, נפתלי הירץ בביאור הספרי דכל המחלל את המועדות ובעניינא דאיסור כולל ומוסיף 2001
כפכפי, איל מסובלימציה של הנשיות לסובלימציה של האימהות: שלבים ביחסו של השומר-הצעיר לנשים 2001
Pedersen, Ena Writer on the run: German-Jewish identity and the Experience of Exile in the Life and Work of Henry William Katz (Conditio Judaica 2001
פור, דוד העילוי מסטאניסלוו: אברהם לבנסארט (לעבענסארט), תר"מ-תרס"ט (1880—1909) 2001
מישורי, אלכסנדר (אוצר) עמנואל לופטגלס: ציורי שמן ומתווים לתיאטרון 2001
Friedlander, Yehuda The struggle of the Mitnagdim and Maskilim against Hasidism : Rabbi Jacob Emden and Judah Leib Mieses 2001