יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

המפעל הביבליוגרפי של העמותה מאגד את הרישומים של אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, המתייחסים, במלואם או בחלקם, לתולדותיהן של תפוצות אלה, על חיי החברה, הדת והתרבות שלהן, לקהילותיהן ולאישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772) ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939).

פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מעניקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע ראשון במעלה על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד כה דרך המאגרים הקיימים. 

המאגר מתבסס על סוגי החומרים הבאים:

א. 300 כותרים בקירוב של כתבי עת – כוללים סביב 4,000 כרכים. הכותרים שנבחרו מהווים את רוב כתבי העת המרכזיים, המכוננים, בעיקר בעברית, ביידיש ובאנגלית, שבהם חומרים על התפוצות הנדונות בתחומי ההיסטוריה היהודית, לנושאיה, והתרבות היהודית, לענפיה.       

ב. מאות קבצי מאמרים – בהם ספרי יובל לכבוד אישים ואוספי מאמרים של מחברים.

ג. מאות מונוגרפיות מחקריות בשלל נושאים.

ד. ספרי זיכרון לקהילות שנחרבו – מתעדים את תולדותיהן של כ-170 קהילות.

להרחבה על מקורות הביבליוגרפיה – ראו כאן

 

כל פריט מוזן לאתר דרך השדות הבאים:

א-ו. שדות רישום הפריט (לפי שפת הופעתו) – מחברכותר/ כותרת החיבור (ספר/ מאמר), מקור (במת הדפסה, במקרה של מאמר), שם ההוצאהמקום הדפוסשנת ההדפסה; ז. הערות (בעברית ובאנגלית) – מתארות את זיקת הפריט ליהדות גליציה-בוקובינה ותורמות מידע ביבליוגרפי על מהדורות וגרסאות נוספות, על תרגומים ועל מאמרי ביקורת על הפריט;

ח. נושא/ נושאים: כ-30 נושאים ראשיים שלפיהם הפריט סווג, בהם שלל תחומי מחקר ממוקדים

ט. קהילה/ קהילות;

י. אישים

י. שפת הפריט.

 

הביבליוגרפיה הוכנה על ידי ד"ר נתן שיפריס והיא מפעל משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל אוניברסיטת חיפה.

מחבר כותר שנהמיין בסדר עולה
אדלר, יצחק ספר סדר שנה האחרונה: של [...] מוהר"ר חיים אלעזר שפירא [...] האב"ד ור"מ דפק"ק מונקאטש [...], 5 חלקים, תרצ"ז-ת"ש 1937
ארנרייך, שלמה זלמן קונטרס יקרא דחיים: דרוש הספד [...] על [...] הגאון [...] חיים אלעזר שפירא אבדק"ק מונקאטש ועל [...] הגאון חיים צבי עהרענרייך אבדק"ק 1937
ארמן, דב בר זכרנו לחיים: [...] סיפורים [...[ וח"ת [...] ושיחת חולין מכבוד מרן [...] בעהמח"ס דברי חיים [...] מבנו [...] מדריח"ש [...] גם [...] 1937
גלב-כהנא, דוד ספר תולדות רבינו: זה ספר תולדות [...] מרן חיים אלעזר שפירא [...], [תרצ"ח] 1937
ניסטמפובר, מאיר זאב היוצר ויצירתו: מרן הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, מחולל 'ישיבת חכמי לובלין' ויוצר 'דף היומי', לאישיותו היוצרת, תרצ"ז 1937
סנדר, י. י. הרב ר' מאיר שפירא (צו דער 4-טער יאהרצייט פון מיין גרויסען רבי) 1937
קלנברג, משה הספד על הג' הרמ"ש מלובלין; תולדות הרמ"ש מלובלין ז"ל 1937
ארבעים שנות איסוף אוטוגראפים ופורטריטים יהודיים 1937
ויינריב, דב לתולדות רעיון מדינת היהודים 1937
אנ-סקי, ש. [שלמה זנוויל רפפורט], בתרגום ש"ל ציטרון חורבן היהודים בפולין, גליציה ובוקובינה, 1—4 1936