הוד קדומים: פרקי הוד אחדים מחיי רבינו [...] הגה"ק מנאראל [חיים מאיר יחיאל שפירא]: התמסרות ללא שיור עבור הנחת המסד לבניינה המפואר ש

Title: 
הוד קדומים: פרקי הוד אחדים מחיי רבינו [...] הגה"ק מנאראל [חיים מאיר יחיאל שפירא]: התמסרות ללא שיור עבור הנחת המסד לבניינה המפואר של חסידות בעלזא באמערקא ולהקמת דור חדש של תלמידי חכמים וחסידים, ישראל, תש"פ.
Publisher: 
ארכיון בית נאראל
Publishing place: 
[בני-ברק]
Date: 
2020
Publication Language: