בקרת והערות לספר 'ערך מלין' מהרב החכם שי"ר

Author: 
פרנקל, שלמה
Title: 
בקרת והערות לספר 'ערך מלין' מהרב החכם שי"ר
Published in: 
כוכבי יצחק: 19 (1854), 15—24; 20 (1855), 21—35; 21 (1856), 35—50; 22 (1856), 27—34; 23 (1857), 25—43
Publishing place: 
וינה
Date: 
1854
Publication Language: 
Remarks: 

Additional articles by Shlomo Frenkel in 'כוכבי יצחק' including a critique of Solomon Judah Rapaport:
'מכתב ב'', 24 (1858), 47—54.
'Nachträge', 25 (1860), 35—38.