יוסף בורג, דער עפיקער פון יידיש לעבן – א בן שבעים

Author: 
טרמבובלסקי, אברהם
Publication title: 
יוסף בורג, דער עפיקער פון יידיש לעבן – א בן שבעים
Source published in: 
פאלקס-שטימע, 29.5.1982, 6—7.
Publishing place: 
ווארשע
Publication Language: 
Remarks: 

[יוסף בורג, האפיקן של החיים היהודיים – בן שבעים]