זה היה בית-הספר העברי בקרקוב: קורות וזכרונות/To byla Hebrajska Szkola w Krakowie: historia i wspomnienia

Title: 
זה היה בית-הספר העברי בקרקוב: קורות וזכרונות/To byla Hebrajska Szkola w Krakowie: historia i wspomnienia
Publisher: 
ארגון יוצאי קרקוב, אירגון חניכי הגימנסיה העברית בקרקוב, עקד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1989
Community: