Sprawozdania sytuacyjne dot. stanu biezpieczeńs...

CAHJP Code: 
CD/374.01
Original name: 

Sprawozdania sytuacyjne dot. stanu biezpieczeństwa, ruchu społecznego i politycznego w powiecie trembowelskim z r.1922.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
88
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.52
Site collections: