Korespondencja w sprawie rekursów i zażaleń czł...

CAHJP Code: 
HM3/1404.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rekursów i zażaleń członków izraelickich gmin wyznaniowych przeciwko bezprawnemu poboru datków domiestykalnych z miast: Tarnobrzeg, Rozwadów, Baranów, Radomyśl, Brzeżany, Kopyczyńce, Tłumacz, Stara Sól, Bukaczowce, Błażowa, Czortków, Radziechów, Załozce, Chrzanów, Pomorzany.
Zawierają prośby gminy żydowskiej w Trembowli o pozwolenie na pobor opłat od rzezi i sprzedarzy mięsa koszernego; Zażalenie cechu piekarskiego w Stanisławowie na Starostwo, które zezwala wypiekanie macy bez konsensu.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
107
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.436
Site collections: