Answer to accusations against Haller

Author: 
Robakiewicz - Starost of Nadvorna
Document Type: 
Letter
Date: 
June 21, 1935
Archive: 
CAHJP Hm2/8658.4 + ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 2054 (p. 33
Original text: 

 

Starosta Powiatowy Nadwórniański

Nr.A.B.5.                      Nadwórna, dnia 21 czerwca 1935 r.

Zarząd żydowskiej gminy wyznaniowej w Sołotwinie - doniesienia.

 

Urzędowi Wojewódzkiemu w Stanisławowie.

  Przedkładam przy zwrocie zarządzenia z 10 maja br. Nr.SPP.66/6/35 z doniesieniem, że partja przeciwna obecnemu przewodniczącemu Zarządu żydowskiej gminy wyznaniowej w Sołotwinie Majerowi Hallerowi wnosi do władz różne doniesienia, które nie są poparte dowodami, a tem samem nie mogą służyć za podstawę do wytoczenia  Hallerowi  dochodzeń. Celem przeprowadzenia sanacji stosunków zarządzone zostały prace przygotowawcze do przeprowadzenia wyborów nowego zarządu żydowskiej gminy wyznaniowej a wybory zostana dokonane prawdopodobnie w przyszłym miesiącu.

Sprawa protestu przeciwko wyborom rabina w Sołotwinie , dokonanym w dniu 27 kwietnia br. jest obecnie w stadjum dochodzeń administracyjnych.

Starosta Powiatowy Robakiewicz.

English translation: 

Abstracts:

 

This is the answer of Robakiewicz, the Starost in Nadvorna, to the accusations against Majer Haller, the Head of the Community Board in Solotvin. According to the Starost there are no evidence supporting the accusations and hence there is no basis for investigation. On the other hand, in order to restore peace in the Jewish community new elections had been ordered and will probably be carried out next month.

 In answer to the protest regarding the elections of a new rabbi, which took place on April 27 (1935), the starost informs that there has been an administrative investigation.