Request for List of Israelite Record Offices

Author: 
Ministry of Religion and Public Enlightenment
Document Type: 
Letter
Date: 
November 10, 1923
Original text: 

MINISTERSTWO WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGODEPARTAMENT WYZNAŃ RELIGIJNYCH 

Warszawa, 10 Listopada 1923 r. No. 9827

Wykaz urzędów metrykalnych 

Do Pana Wojewody w Stanisławowie,

 Ministerstwo uprasza pana Wojewodę o rychłe przedłożenie spisu istniejących na terenie podległego Województwa izraelickich urzędów metrykalnych a to podług nastepujacego kwestjonarjusza:

1)      Województwo....powiat....miejscowość (siedziba urzędu metrykalnego).....

2)       Imie i nazwisko prowadzacego księgi metrykalne

3)      Od jak dawna prowadzi ksiegi?

4)      Czy i jakiemu zawodowi oddaje się poza prowadzeniem ksiąg metrykalnych (czy jest rabinem, szkolnikiem, nauczycielem, adwokatem , lekarzem, urzędnikiem prywatnym i t.d.)

Odpowiedzi zechce Pan Wojewoda skierować wprost do Departamentu Wyznań Ministerstwa W.R.iO.P. Aleje Ujazdowskie N. 37 

Za ministra,

Dyrektor Departamentu Wyznań 

English translation: 

MINISTRY OF RELIGION AND PUBLIC ENLIGHTENMENT

RELIGION DEPARTMENT

 Warsaw, November 10, 1923.

No. 9827

List of record offices

To The voivode in Stanisławów 

The Ministry kindly asks you to submit immediately a list of Israelite record offices existing in the area of the voivodeship in accordance with the following model:

1)      Voivodeship… district….. residence (residence of the record office)

2)      Name and surname of the clerk running the register:

3)      Since when has he run the register?

4)      Does he have any other occupation? What occupation? (Is he a rabbi, szkolnik, teacher, lawyer, doctor, private clerk, etc.)

  The answer should be sent directly to the Department of Religion of the Ministry of Religion and Public Enlightenment, 37 Aleje Ujazdowskie.  Religion Department Director