Israelite Record Offices in Bohorodczany District

Date: 
December 01, 1923
Original text: 

Województwo:

Stanisławów

Powiat: Bohorodczany

Do L. 24022/7 

Miejscowość: Bohorodczany:

1) Imię i nazwisko prowadzącego księgę metrykalną: Michał Spiegel

2) Od jak dawna prowadzi księgi? Od roku 1921.

3) Czy i jakiemu zawodowi oddaje się poza prowadzeniem ksiąg metrykalnych: kupiec  

 

Miejscowość: Łysiec:

1) Imię i nazwisko prowadzącego księgę metrykalną: Wolf Baron

2) Od jak dawna prowadzi księgi? Od lutego 1923.

3) Czy i jakiemu zawodowi oddaje się poza prowadzeniem ksiąg metrykalnych: Kupiec.  

 

Miejscowość: Sołotwina

1) Imię i nazwisko prowadzącego księgę metrykalną: Ule Stopper

2) Od jak dawna prowadzi księgi? Od roku 1877.

3) Czy i jakiemu zawodowi oddaje się poza prowadzeniem ksiąg metrykalnych: kupiec 

Bohorodczany, dnia 1/XII. 1923. 

English translation: 

Voivodeship: Stanisławów

District: Bohorodczany

No. 24022/7

 

Place/town: Bohorodczany:

1 Name and surname of the clerk running the register: Michał Spiegel

  

2) Since when has he run the register?

Since 1921.

3) Does he have any other occupation? What occupation? merchant

 

Place/town: Łysiec:

1) Name and surname of the clerk running the register: Wolf Baron

2) Since when has he run the register? Since February 1923

3) Does he have any other occupation? What occupation? merchant

 Place/town: Sołotwina

1) Name and surname of the clerk running the register: Ule (?) Stopper

2) Since when has he run the register?

Since 1877.

3) Does he have any other occupation? What occupation? merchant

 Bohorodczany, December 1, 1923.