The list of regional instructors, vice-instructors and registering commissars in Bohorodczany

Date: 
1926
Archive: 
CAHJP, HM2/9138.6 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, л.8a
Original text: 

 

Rejon:II. Bohorodczany

Instruktor:  Umirkiewicz Józef

Zastępca: Słuszkiewicz Władysław

 

 

Lp.

Miejscowość [place]

Budynki [buildings]

Ludność zest, statyst. [Population]

Komisarz spisowy [Registering commissar]

 

1

Bohorodczany

474

2615

DuszkiwiczWładysław

Nadler Ozjasz [Jewish]

2

Bohorodczany Stare

713

3295

 

3

Hryniówka?

Wieliczko Krzysztof

4

Hlebówka

248

1111

 

5

Głębokie

279

1267

 

6

Sadzawa

300

1637

? Michał

7

Bobek

8

Chusnik

9

Pochówka

138

706

Figel? Michał

10

Bukowińskie

11

Gaj?

12

Hwizaki?

13

Myły?

14

Horcholina

657

3302

?

15

Horcholina Las

? Fryderyk

16

Grabowiec

308

1536

?

17

?

?

18

?

 

19

Lachowce

366

2337

? Michał

20

Dąbrowa

21

Chmielówka

 

145

715

?

 

obszar dworski [[manor area]: Bohorodczany Grabowiec

20

106

?

             

 

alternative (probably corrected version)

 

Lp.

Miejscowość/ place Budynki/ buildings  Ludność zest, statyst./ people Komisarz spisowy/ registering commissar
1 2 Bohorodczany Moczar 474 2721 DuszkiwiczWładysławNadler Ozjasz [Jewish]
3 Bohorodczany Stare 713 3295    Marek  ? Wiebiczko Krzysztof
4 Zarzecze
5 Zanczysko ?    
6 Folwark ?    
7 Bobek    
8 Skobyczawka?    
9 Hlebówka 248 1111 Henryk Dymitr
10 Głębokie 279 1267  
11 B?     ?
12 Sadzawa 300 1637 ? Michał
13 ?
   
14 Pochówka 138 657 706 3302 Figel? Michał ? Bazyli
15 folwark
16 Horcholina
17 ?
18 Horcholina Las
19 Leśniczówka
20 Grabowiec 308  356  145       1536  2337  715 Fiałkowski Karol
21 ?  
22 Połyk?  
23 Lachowce ?
24 Dąbrowa ? Michał
25 Chmielówka  ?
  obszar dworski: Bohorodczany Grabowiec 20 106 Harasym? Bazyli

  

 

English translation: 

see original

CAHJP Card: 
Okólnik, protokoły, korespondencja i inne mater...