Sprawozdania z lustracji działalności finansowo...

CAHJP Code: 
HM2/9244.19
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania z lustracji działalności finansowo-gospodarczej gmin żydowskich w miejscowościach:Uścieczko, Zaleszczyki, Zbaraż, Kopyczyńce, Trembowla, Budzanów, Skałat, Grzymałów, Touste, Podwołoczyska, Zborów, Jezierna, Pomorzany, Założce.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
100
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.4311