Korespondencja ze Starostwem w Zaleszczykach do...

CAHJP Code: 
HM3/1281.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem w Zaleszczykach dot. zatwierdzenia statutu, prowadzenia wyborów do Rady i zwierchności Izraelickiej gminy wyznaniowej w m-ku Tłuste i w innych sprawach gminnych. Zawierają: - przeliminarz biudżetowy Izraelickiej gminy wyznaniowej w m-ku Tłuste; - świadectwo śmierci członka rady gminnej Hirscha Reinischa.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
66
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15479