Korespondencja z Starostwem w Sniatynie dot. ut...

CAHJP Code: 
HM3/1280.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Sniatynie dot. utworzenia nowej Izraelickiej gminy wyznaniowej w Rożnowie.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
46
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15452