Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9138.7
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Rohatynie
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. prowadzenia zgromadzeń ludowych przez żydowskie, ukraińskie i polskie stowarzyszenia w Rohatyniu.

Date of item:

from: 
1919
Size: 
78
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.567, оп.1, д.10