"Sprawozdanie Urządu Wojewódzkiego w Tarnopolu ...

CAHJP Code: 
HM3/871.20
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdanie Urządu Wojewódzkiego w Tarnopolu dot. sytuacji politycznej na terenie woj. tarnopolskiego za m. październik 1925 r.

Date of item:

from: 
1925
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.270