"Sprawozdanie sytuacyjne dot. działalności str...

CAHJP Code: 
HM3/871.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdanie sytuacyjne dot. działalności stronnictw żydowskich" na terenie woj. tarnopolskiego.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.139