Materiały dot. długów gmin żydowskich: Brody (z...

CAHJP Code: 
HM2/9506.17
Collection name: 
Ksiegowość państwowa we Lwowie
Original name: 

Materiały dot. długów gmin żydowskich: Brody (z lat 1720, 1771, 1775), Tarnopol (z r.1746), Podkamień (z lat 1735, 1747, 1768), Trembowla (z lat 1744, 1746, 1748).Tabela zadłużeń gmin żydowskich: Trembowla (z lat 1743- 1768), Zbaraż (z r.1757), Husiatyn (z lat 1756, 1773), Skałat (z r.1738), Tarnopol (z r.1653), Mikulince (z r.1769).

Date of item:

from: 
1720
Size: 
65
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.187, оп.1, д.66