. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne...

CAHJP Code: 
HM2/9487.4
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. propagandy i wystąpień antysemickich w miejscowościach: Jasło, Jazłowiec, Mikuliczyn, Jabłonica, Zabłocie, Radziechów, Korczyna, Kalwarja, Kęty, Jaryczów, Nagórzany i Sambór. 2. Sprawozdania o przybyciu z Paryża do Brodów przedstawiciela "Alliance Israelite" dra Safira (Schafir) dla rozmow z bankiem Kallira w sprawie pośrednictwa w emigracji Żydów-uciekinierów z Rosji do Ameryki na koszt towarzystwa.

Date of item:

from: 
1881
Size: 
81
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИА У, ф.146, оп.4,д.3103