Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/596.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: zmiany katastru gmin (sprawozdania, załączniki) w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Trembowli, Zaleszczykach, Peczeniżynie i in.

Date of item:

from: 
1899
Size: 
102
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 279