Wykaz rzemieślników  i właściełów drobną wytwor...

CAHJP Code: 
CD/377.03
Original name: 

Wykaz rzemieślników  i właściełów drobną wytworczośćią w m-ku Pomorzany.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1930
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.106
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia projektu budzetu gminy ...

CAHJP Code: 
CD/377.13
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia projektu budzetu gminy wyznaniowej żydowskiej w m-ku Korolówka na r. 1935.
Budzet.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1935
Size: 
56
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2682
Tags: 
Site collections: 

Roczne sprawozdanie dot. działalności ruchu spo...

CAHJP Code: 
CD/377.12
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Roczne sprawozdanie dot. działalności ruchu społecznego i politycznego na terenie powiatu kopyczyńskiego i m. Kopyczyńce.
Wykazy działaczy partii Sjonistyczna członków zarządów żydowskich organizacij społecznych i finansowo-gospodaczych w powiecie.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
96
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2020
Site collections: 

Ankiety zgłoszenia mieszkańców, pomiędzy innymi...

CAHJP Code: 
CD/377.11
Original name: 

Ankiety zgłoszenia mieszkańców, pomiędzy innymi i Żydzi m. Tarnopol do stwierdzenia rozmiarów szkód wojennych.

Date of item:

from: 
1918
  -  
to: 
1918
Size: 
120
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.200, оп.1, д.60
Tags: 
Site collections: 

Ankiety zgłoszenia mieszkańców, pomiędzy innymi...

CAHJP Code: 
CD/377.10
Original name: 

Ankiety zgłoszenia mieszkańców, pomiędzy innymi i Żydzi, m. Tarnopol do stwierdzenia rozmiarów szkód wojennych.

Date of item:

from: 
1918
  -  
to: 
1918
Size: 
208
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.200, оп.1, д.59
Tags: 
Site collections: 

Wykazy kupców i przemysłowców, którzy "niezgłos...

CAHJP Code: 
CD/377.09
Original name: 

Wykazy kupców i przemysłowców, którzy "niezgłosili do legalizacji swych narzędzi metrycznych w miejscowościach powiatów: Tarnopol, Zborów i Zbaraż, oraz w mm. Zborów i Zbaraż.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.244
Site collections: 

Wykazy kupców i przemysłowców, którzy "niezgłos...

CAHJP Code: 
CD/377.08
Original name: 

Wykazy kupców i przemysłowców, którzy "niezgłosili do legalizacji swych narzędzi metrycznych w miejscowościach pow. Tarnopolskiego: Mikulińce, Janówka i innych.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.243
Site collections: 

Wykazy firm, kupców, handłowców w miejscowościa...

CAHJP Code: 
CD/377.07
Original name: 

Wykazy firm, kupców, handłowców w miejscowościach: Zborów, Wasilkowce, Czarnokońce, Sidorów, Probużna, Niżborg Nowy, Złotniki, Nowosiołka, Wołośzczyzna, Sosnów, Boków, Mogielnica, Mszaniec, Łoszniów, Strusów, Semenów, Janów.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
67
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.181
Site collections: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowości...

CAHJP Code: 
CD/377.06
Original name: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowościach: Brzeżany, Budzanów, Husiatyn, Czortków, Grzymałów, Trembowla, Podhajce, Mikulińce, Janów.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
43
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.180
Site collections: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowości...

CAHJP Code: 
CD/377.05
Original name: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowościach: Grzymałów, Zbaraż, Podwołoczyska, Skałat.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.179
Site collections: