W sprawie założenia i działalności Fundacji dob...

CAHJP Code: 
HM3/1303.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dobroczynnej imenia Leiba Sachera-Lebensteina dla ubogich Żydów Buczacza, odsetki z której corocznie ma rozdzielić między biednymi rabin buczacki Feiwel Willig.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1911
Size: 
67
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.429
Site collections: 

W sprawie założenia i działalnoci Fundacji dobr...

CAHJP Code: 
HM3/1301.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i działalnoci Fundacji dobroczynnej imenia Esiela Grunfelda przy Gminie żydowskiej dla corocznego rozdawania odsetek ubogim Żydom w Kopyczyncach przez rabina Jakoba Rosenberga i na posag dla biednych dziewczat żydowskich. Zawierają korespondencje o rozpatrzeniu zażalenia na rabina Rosenberga za czyniona nieprawedliwośc w podziale datków i posyłania części odsetek fundacyjnych osobom nie zamieszkałym w Kopyczyncach.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1911
Size: 
168
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.403
Site collections: 

W sprawie założenia i ukonstytuowanie Fundacji ...

CAHJP Code: 
HM3/1301.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i ukonstytuowanie Fundacji dobroczynnej imenia Chaji Sary Horowitz na rzeczy wyznaniowe i dla ubogich izraelitów Stanisławowa z rozdawaniem wsród biednych odsetek z kwot fundacyjnych przez rabina Rufa i przełożonego boznicy "Sadagóra klaus" Kalmana Jonaśa.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1914
Size: 
92
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.400
Site collections: 

W sprawie ukonstytuowania Fundacyj dobroczynnyc...

CAHJP Code: 
HM3/1300.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ukonstytuowania Fundacyj dobroczynnych imenia Ozjasza Gabla i Berka Hollendra dla wspierania ubogich Żydów i działalności fundacyjnej w Lubaczowie. Zawierają korespondencją z rabinem Lubaczowa Kislem Schorem co do miejsca przechowania majątku fundacyjnego jako też przeznaczenia odsetek, narosłych w Galicyjskiej kasie oszczędności.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1914
Size: 
198
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.383
Site collections: 

Über die Beschwerde der Przemyśler Juden über U...

CAHJP Code: 
HM3/1298.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Über die Beschwerde der Przemyśler Juden über Unregelmäßigkeiten bei der Wahl des Rabbiners. Die Konkurrenz zwischen den Kandidaten, Oscher Ehrenberg aus Wien und dem Sieniawer Rabbiner Moises Teitelbaum, wird erwähnt.

Date of item:

from: 
1793
  -  
to: 
1793
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.7"А", д.5
Site collections: 

Korrespondenz mit dem k.k. Landesgubernium über...

CAHJP Code: 
HM3/1290.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korrespondenz mit dem k.k. Landesgubernium über das Recht für Juden, sich in folgenden Städten und Kleinstädten Galiziens niederzulassen: Żółtańce, Dubiecko, Kurowice, Dynów, Hoszów, Marjampol, Potok, Bohorodczany, Sołotwina, Mikołajów, Gródek und andere. Ernennung des Rabbiners Abraham Kohn zum Verantwortlichen für die Geburtsregister in Lemberg.

Date of item:

from: 
1834
  -  
to: 
1848
Size: 
181
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.85, д.2373
Site collections: 

Materiały dot. egzaminów z języka polskiego dla...

CAHJP Code: 
HM2/9261.4
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Materiały dot. egzaminów z języka polskiego dla rabinów i podrabinów gmin żydowskich w Skałacie, Podwołoczyskach, Kamionce Strumiłówej i Korolówce.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1935
Size: 
59
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.2039
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9260.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały w sprawie podrabinów gminy żydowskiej w Tarnopolu.

Date of item:

from: 
1932
  -  
to: 
1933
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.1655
Site collections: 

Materiały dot. zatwierdzenia rabina Israela Rok...

CAHJP Code: 
HM2/9256.9
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Materiały dot. zatwierdzenia rabina Israela Rokacha na stanowisko rabina gminy żydowskiej w Kamionce Strumiłowej.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1936
Size: 
71
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.4372
Site collections: 

Wykaz rabinów i podrabinów woj. tarnopolskiego.

CAHJP Code: 
HM2/9256.8
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Wykaz rabinów i podrabinów woj. tarnopolskiego.

Date of item:

from: 
1939
  -  
to: 
1939
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.4306
Site collections: