Korespondencja w sprawie rozpatrzenia zażaleń n...

CAHJP Code: 
HM3/1412.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia zażaleń niektórych członków Gminy żydowskiej w Żółkwi przeciw zasądzenia ich na grzywną z powodu niejawienia na posiędzenie Rady gminnej. Zawierają zawiedomienie o wyborach na posiędzeniu Rady wyznaniowej izraelickiej Pinkasa Rimalta z Chyrowa rabinem dla Żółkwi.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1908
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.213
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1411.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Kopyczyncach. Zawierają protokóły posiedzeń Rady gminnej, dotyczących obrady nad statutem gminnym z wykazem nazwisk członków Przełożeństwa i rabina Rosenberga, z dołączeniem projektu statutu.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1898
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.153
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Husiatynie przeciw ustanowienia Pinkasa Horowitza i Bezalela Landmana rabinami w Husiatynie.

Date of item:

from: 
1889
  -  
to: 
1906
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.150
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1411.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Rzepenniku. Zawierają protokoły posiedzeń Rady wyznaniowej, dotyczących wyrobienia statutu gminnego, z wykazem nazwisk członków Rady i rabina Arona Templera.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1899
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.133
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia zażaleń na...

CAHJP Code: 
HM3/1411.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia zażaleń na prowadzenie ksiąg metrykalnych w Gorlice z dołączeniem rekursu, wniesionego przez rabina Barucha Halberstama, przeciw orzeszeniu zwierchności Starostwa, którym ukarano go na grzywne w 25 koron za nieprawidłowe prowadzenie księgi zaślubin. W sprawie: Wypisy z księgi zaślubin izraelitów w Gorlicach; Świadectwo śmierci Barucha Halberstama, rabina w Gorlicach (26.02.1906).

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1906
Size: 
169
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.132
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wprowadzenia zmian do ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy żydowskiej w Podgórzu. Zawierają protokół posiedzenia komisii powołanej do ułożenia statutu gminnego z wykazem przełożonych Izraelickiej gminy wyznaniowej w Podgórzu, rownież rabina Szymona Fränkla.

Date of item:

from: 
1898
  -  
to: 
1905
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.125
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia proektu ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia proektu statutu nowoutworzonej Gminy żydowskiej w Zatorze. Zawierają protokoły posiedzeń Przełożenstwa gminnego z wykazem nazwisk przełożonych i rownież rabina Mordchi Gutwirtha.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1897
Size: 
27
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.120
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia protestów ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia protestów członków Gminy żydowskiej w Oświęcimie przeciw nadużyć Przełożeństwa i rabina miejscowego Ozjasza Pinkasa Bombacha, dopuszczonych w prowadzeniu gospodarki gminnej.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1908
Size: 
99
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.110
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia skarg rabi...

CAHJP Code: 
HM3/1409.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia skarg rabina Jozefa Hamerlinga i innych Żydów na nadużycia przewodzącego księgi metrykalne izraelickiej gminy wyznaniowej w Szczurowicach Bera Lewinsohna przy udzeleniu ślubów i na pobór pieniądzy przy wydaniu metryk.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1906
Size: 
146
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.90
Site collections: 

Korespondencja w sprawie skargi rabina Szymona ...

CAHJP Code: 
HM3/1409.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skargi rabina Szymona Rosenfelda w Leszniowie na pozwolenie Salomonu Jakóbu Kutenu dawania ślubów małżeńskich.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1905
Size: 
35
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.86
Site collections: