נשים בעתונות העברית – ההתחלות

מחבר: 
גוברין, נורית
כותרת הפרסום: 
נשים בעתונות העברית – ההתחלות
מקור פורסם ב: 
קשר, 28 (נובמבר 2000), 8—20
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
2000
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

כולל התייחסות לינטה קהלמן-וולרנר (10—11).
ושוב: 'נשים בעיתונות העברית – ההתחלות', הנ"ל, קריאת הדורות: ספרות עברית במעגליה, 3, כרמל ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 2008, 279—291 (ושם – 276)