יוסף בורג, דער עפיקער פון יידיש לעבן – א בן שבעים

מחבר: 
טרמבובלסקי, אברהם
כותרת הפרסום: 
יוסף בורג, דער עפיקער פון יידיש לעבן – א בן שבעים
מקור פורסם ב: 
פאלקס-שטימע, 29.5.1982, 6—7.
מקום פרסום: 
ווארשע
שפה: 
הערות: 

[יוסף בורג, האפיקן של החיים היהודיים – בן שבעים]