על הרוחני המחלט' לר' נחמן קרוכמל (ר' יצחק אברבנאל ור' נחמן קרוכמאל)

מחבר: 
רבידוביץ, שמעון
כותרת הפרסום: 
על הרוחני המחלט' לר' נחמן קרוכמל (ר' יצחק אברבנאל ור' נחמן קרוכמאל)
מקור פורסם ב: 
הדאר, 26, כט (23.5.1947), 798—800
מקום פרסום: 
ניו-יורק
שפה: 
הערות: 

ובהדפסות חוזרות: 'ר' יצחק אברבנאל ורנ"ק: על 'הרוחני המוחלט' לר' נחמן קרוכמל', מצודה, 5—6 (1948), 290—298; 'ר' יצחק אברבנאל ורנ"ק: על 'הרוחני המוחלט' לר' נחמן קרוכמאל', רבידוביץ, שמעון, עיונים במחשבת ישראל, ב', ראובן מס, ירושלים 1971, 281—289.