Zestawienia statystyczne dot. iłości narodowośc...

CAHJP Code: 
CD/373.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Zestawienia statystyczne dot. iłości narodowościowej, zawodowej, spółdzieln mleczarskich, handlowych i kredytowych, zakładów przemyśłowych, oraz charasterystek powiatów pod względem gospodarczym w województwie tarnopolskiem: Brzeżany, Borszczów, Brody, Buczacz, Zaleszczyki, Zbaraż, Zborów, Złoczów, Kamionka Strumiłowa, Kopyczyńce, Przemyślany, Podhajce, Radziechów, Skałat, Tarnopol, Trembowla, Czortków.

Date of item:

from: 
1937
  -  
to: 
1937
Size: 
181
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.5, д.1632
Tags: 
Site collections: