Korespondencja na temat egzaminów rabinów wojew...

CAHJP Code: 
CD/320.05
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja na temat egzaminów rabinów województwa Tarnopolskiego w języku polskim.
Listy rabinów i kandydatów:
- Herszel Babad,Tarnopol, Podwołoczyska;
- Berisch Popper, Brody (fotografia);
- Baruch Lewinber,Trembowlia;
- Jechiel-Michel Hager,Czortków (fotografia);
- Izak Wolf Heller, Tarnopol, kandydat na posadu rabina w Białym Kamieniu, fotografia;
- Mojzesz Kleinhandler, Zborów, kandydat na posadu rabina w Szczurowicach, fotografia;
- Lazar Arack, Tarnopol, fotografia;
- Józef Nathansohn, Tarnopol, fotografia;
- Abraham Polisiuk, Tarnopol, fotografia;
- (Leib) Lejbysz Rokach, Tarnopol i Israel Rokach, rabin w Kamioncie-Strumiłowej;
- Iozef Frankel, Mikulińce.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1939
Size: 
92
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2997
Site collections: