צילום של מורי ותלמידי בית הספר ''בית יעקב שולע'' בעת טיול ל''ג בעומר ביארוסלב

Community: 
Date: 
August 13, 1929
Archive: 
CAHJP, File name: PL 552. CD: 156
Original text: 

ל"ג בעומר אויספלוג פון דער "בית יעקב שולע" יארוסלוי תרפ"ט

English translation: 

33 of the Omer "Beit Yaakov Shule" school Yaruslav (5)689 [=1929] 

CAHJP Card: 
צילום של מורי ותלמידי בית הספר ''בית יעקב שול...