Korespondencja z posterunkami Policji Państwowe...

CAHJP Code: 
HM2/8984.16
Collection name: 
Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Trembowli
Original name: 

Korespondencja z posterunkami Policji Państwowej w Trembowli, Strusowie, Budzanowie i Janowie w sprawie przedłożenia sprawozdań dot. ruchu syjonistycznego w tych miejscowościach.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.149, 150