Korespondencja ze Starostwem w Kolbuszowej w sp...

CAHJP Code: 
HM3/1281.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem w Kolbuszowej w sprawie nadużyc przełożeństwa i przeprowadzenia wyborów Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Sokołowie, oraz protesty Mozesa Diamanda i Izaaka Schlajena z towarzystwem, na podstawie których Starosta uniważnił poprzednie wybory i polecił przeprowadzenie nowych.

Date of item:

from: 
1909
Size: 
32
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15462