Indeksy alfabetyczne urodzonych w Gminie wyznan...

CAHJP Code: 
HM3/907.15
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Indeksy alfabetyczne urodzonych w Gminie wyznaniowej żydowskiej w Mikulińcach, z wykazem numerów stron w Księgach metrykalnych za lata 1834-1858.

Date of item:

from: 
1834
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.701, оп.1, д.160