האור

Title: 
האור
Editor/Editors: 
צבי אלעזר טלר, דוד ישעיהו זילברבוש
Publishing place: 
Botosani, Lemberg
Typography: 
Löwy & Alkalay, Pressburg
Published from: 
1882
Published until: 
1883
Language: 
Description: 

A periodical with a literary-scholarly orientation, of which 8 issues appeared. The contributors included both Galicians as well as authors from neighboring lands 

Remarks: 

האור: יאיר אור על דרכי עמנו מיום היותם עד היום הזה, בו יבואו: א) מאמרים מעוררים לכל דבר טוב ומועיל ולהשיב נדחי ישראל. ב) תולדות אנשי שם, דברי הימים ומאמרי חכמה. ג) ספורים המתארים דרכי עמנו. ד) שירים.  ה) מכתבי מסע מנוסעים מתבוננים על תהלוכות אחינו. ו) בארי מקראות ואגדות על פי חקי הדקדוק וההגיון. ז) בקרת ספרים בלי משוא פנים, ירחון, בעריכת צבי אלעזר טלר ודוד ישעיהו זילברבוש (מחוברת ג' – רק זילברבוש), 8 חוברות, חוברות 1—2 – בוטושן (דפוס דוד לאווי ואברהם אלקלעי, פרסבורג) תרמ"ב, חוברת 3 – ?, חוברות 4—8 – למברג תרמ"ב 1882 – תרמ"ג 1883.

[14] – חוברת 1, בוטושן תרמ"ב (עמ' 1—32); [52] – חוברת 2, בוטושן תרמ"ב 1882  (33—64); [90] – חוברת 3, 1882 (65—96); [130] – חוברת 4, למברג תרמ"ג 1882 (מכאן ואילך – דפוס אנה ויידוביץ' למברג תרמ"ב) (97—128); [172] – חוברת 5, למברג תרמ"ג 1882 (129—152); [200] חוברת 6, למברג תרמ"ג (153—220); [274] – חוברת 4 [7!], למברג תרמ"ג 1883 (221—252); [312] חוברת 8, למברג תרמ"ג 1883 (עמ' 253—304).

בהמשך – תוספות: דוד כהנא, מבוא לפרשת בלעם; אפרים דיינרד, מסע בארץ הקדם. הצד העמודים 26, 93, 99, 208, 227, 298, 299.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 28 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 296—297.

Object type: 
Periodical