גרפיקאי וסאטיריקן: לדמותו של דוד שניאור

Author: 
פלדמן, ניר
Title: 
גרפיקאי וסאטיריקן: לדמותו של דוד שניאור
Published in: 
עת-מול, 267 (תש"פ), 23—27
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2020
Publication Language: